Functionele Therapie / CMD

De craniomandibulaire  dysfunctie (CMD) is een storing in de functie van het kauwsysteem. Het omvat de sectoren kauwgewricht, kauwspierstelsel en de  occlusie (tandenbeet).

Bij veel mensen is er sprake van een dysfunctie. Vaak geven deze echter geen klachten. De oorzaak hiervan: het op elkaar afgestemde systeem van het kauwapparaat kan zich ziekelijke veranderingen tot een bepaalde hoogte over de spieren of de gewrichten aanpassen. Pijn treedt pas op wanneer de aanpassingsgrens wordt overschreden.

Typische klachten zijn:

• Pijn en beperking in de kaak
• Onverklaarbare pijn
• Gelaatspijn / hoofdpijn

Problemen kunnen echter ook in andere lichaamsdelen optreden die oppervlakkig gezien niet met het kauwsysteem in verbinding staan.

Voorbeelden:

• Verstijving van nek en schouders
• Rugpijn
• Oorsuizingen (Tinnitus)

De oorzaak hiervoor komt doordat de  gewrichten in kaak, hoofd en bekken door zenuwen met elkaar verbonden zijn. Treedt bij een gewricht een verkeerde belasting op, kunnen andere gewrichten pijn veroorzaken. Daarbij zijn uitwerkingen in “beide richtingen” mogelijk: Het kauwgewricht kan klachten in de omgeving lende/bekken veroorzaken (“afnemende belasting”). Omgekeerd kan een verkeerde stelling van de wervelkolom voor een craniomandibuläre dysfunctie zorgen (“oplopende belasting”). De diagnose wordt meestal door middel van een klinische en/of instrumentele functie analyse gemaakt. Ter ondersteuning kan er beeld/foto materiaal bijgehaald worden. De behandeling gebeurt vaak in teamverband. Wij werken hier nauw samen met gespecialiseerde fysiotherapeuten, orthopeden en radiologen. De doeltreffendste directbehandeling is een spalktherapie. De daarbij gevonden individuele bijtsituatie wordt dan in de desbetreffende mondsituatie ingepast.  Een craniomandibulaire dysfunctie kan in veel gevallen door een zorgvuldige behandeling verholpen worden. Ter voorkoming moet u op alle genoemde symptomen van uw lichaam letten, ze serieus nemen en laten onderzoeken. Verdere mogelijkheden ter voorkoming zijn kunstgebitten, die op basis  van een functieanalyse worden vervaardigd, bij tandenknarsen eventueel een correctie van oude kronen en verkeerde stelling van de tanden, oftewel indien de oorzaak van het tandenknarsen stress is, zou u de oorzaak van de stress moeten onderzoeken en leren er anders mee om te gaan (ontspanningstechnieken, enz.).